“En casa de herrero cuchillo de palo”

“En casa de herrero cuchillo de palo”

El perquè

Els metges, paradigma de les professions vocacionals i de l’alt grau d’exigència en l’exercici de la seva professió, disposen d’una excelent formació biomèdica que, no obstant, sovint oblida una part important de les dificultats que la pràctica assistencial comporta. El maneig de les reaccions emocionals (tant dels pacients com les pròpies) i de l’estrès laboral són habituals fonts de malestar, que en ocasions empitjoren no només la qualitat assistencial sino la pròpia salut mental del metge. Els espais de reflexió sobre la pròpia praxi i les dificultats en la relació metge-pacient, així com en la relació amb altres metges i professionals de la salut, esdevenen claus per millorar la manera en que es tracta, més enllà de la tècnica, als pacients. El maneig de les reaccions emocionals i l’estrès esdevé, doncs, clau per poder desenvolupar una pràctica mèdica saludable.

L’objectiu

Aquest taller pretén ser una “caixa d’eines” útils per ajudar al professional de la salut a millorar la vivència de la seva feina, no només de cara a fer-la més satisfactòria sino, molt especialment, a desenvolupar habilitats per prevenir l’estrès laboral, el desgast emocional i el burnout. També està destinat a millorar les habilitats comunicacionals en la seva interacció amb els pacients, amb altres especialistes i professionals de la salut.